Какъв вид на късоглед пациентите не заслужават очила?

Око

Очите експерти смятат повече от умерена късогледство късогледство трябва да носят очила, това е по-лесно, не се появи в резултат на неясни въпроси, като се избягва задълбочаването степен на късогледство. Така че, колко градуса на късогледство късогледство? Така наречените умерени късогледство се отнася до над 300 градуса на късогледство, късогледство в повече от 300 градуса, най-добре с очила в ежедневния живот.


Вярвам, че много хора вярват в тази дума, тя е "носенето на очила за дълго време, може да доведе до ръба на вдлъбнати, изпъкнали очи, е много зле." Експерти казват, че, в действителност, дълго носенето очила не причинява изпъкнали очи друг каза, eyesprominent връзката не носи очила за дълго време, но връзката между висока миопия.