Нови очи, отличен като "Бъдеща звезда 2016 г."Нови очи осигурява медицински институции с цифрови решения като преносими фундус камера, безжична HD хирургически видео приложение, медикАл информатизациярешенияи др.


Сприходи от 164 милиона юана, нетна печалба от над 40 милиона yuanin 2015 г., нови очи бе отличен като "Бъдещето звезда през 2016 г." в NEEQ БЪДЕЩЕ ЗВЕЗДА БИЛБОРД 2016.